Τίτλος: ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

   

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://env-edu.fmenr.duth.gr/

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με περαιτέρω ειδίκευση σε μια από τις Κατευθύνσεις :

  • «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
  • «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

Το Πρόγραμμα στοχεύει να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμένες γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη τους και να αναπτύξει την ικανότητα επιστημονικής προσέγγισης θεμάτων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης φυσικών πόρων, καθώς και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Στοχεύει ακόμη να ενδυναμώσει θεωρητικά τους/τις φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική επικοινωνία.

Επίσης, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με ερευνητικές μεθοδολογίες σε αυτούς/ες που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή.

Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και από άλλους καταξιωμένους επιστήμονες.

Η δημοσίευση της προκήρυξης πραγματοποιείται κατά την καλοκαιρινή περίοδο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η φοίτηση δύναται να είναι πλήρης ή μερική. Έχει διάρκεια 12 μηνών και αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κυρίως εξ αποστάσεως (περίπου 85%) και το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας για όλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος στην Ορεστιάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2552041172 ή επισκεφτείτε την σελίδα https://env-edu.fmenr.duth.gr/

Share This Story, Choose Your Platform!