Τίτλος: ΠΜΣ Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών

   

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://fim.fmenr.duth.gr/
http://fim.fmenr.duth.gr/index-en.html

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποσκοπεί στην παροχή προηγμένης εκπαίδευσης και έρευνας στη συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Με κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης δύο εξαμήνων και εντατικό πρόγραμμα στη θερινή περίοδο, το πρόγραμμα προσφέρει μια συναρπαστική ευκαιρία για ολοκληρωμένη κατάρτιση και προώθηση επιστημονικών και επαγγελματικών ικανοτήτων.

Η διάρκεια του ΠΜΣ μπορεί να προσαρμοστεί με την επιλογή μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αναστολής σπουδών.

Στο τέλος του προγράμματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι φοιτητές λαμβάνουν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master’s Degree, Master of Science – MSc).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή λειτουργεί στο πλαίσιο ενός δημόσιου και κρατικού πανεπιστημίου, προσφέρει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – ΜΔΕ ή αλλιώς Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – ΔΜΣ κατά την ελληνική ορολογία), ο οποίος αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (σύμφωνος με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης – European Higher Education Area και το σύστημα ECTS (European Credit Transfer System – Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων).

Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Master είναι εβδομήντα πέντε (75).

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται στους αποφοίτους μας είναι επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων, οι οποίες υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (MSTeams).

Η πρακτική άσκηση, ως ένα ζωτικό τμήμα της δομής του ΠΜΣ, εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Με την αυξημένη έμφαση στην πρακτική άσκηση και την ολοκληρωμένη διδασκαλία, οι απόφοιτοί μας καταρτίζονται για να συμβάλουν ενεργά στην απογραφή, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών.

Συνολικά, τα δίδακτρα είναι 1.800,00 €.

Share This Story, Choose Your Platform!