Τίτλος: ΠΜΣ Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου

                       

Επιστημονικός κλάδος:
Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://mssuda.uniwa.gr/

Περιγραφή

Σκοπός της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α. με τίτλο: «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο του Αειφορικού Σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα. Ο Αειφορικός Σχεδιασμός διεθνώς αποτελεί τομέα αιχμής ως παράμετρος σχεδιασμού σε όλες τις χωρικές κλίμακες και περιλαμβάνει την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση του αντικειμένου αυτού.

Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αφορά σε ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, απολύτως απαραίτητο για την εξειδίκευση των δημιουργών του χώρου μέσα στον οποίο διαμορφώνεται και εκτυλίσσεται  ο ανθρώπινος πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο, σήμερα.  Η παγκοσμιοποίηση, ως η διαπολιτισμική διασπορά ανθρώπων, ιδεών, γλωσσών, πολιτιστικών συνηθειών και δημιουργημάτων συναρτάται βεβαίως με θέματα ταυτότητας και διαφοράς με την έννοια της οικολογίας, ενώ θεμελιώνεται τόσο σε πολιτικές όσο και σε τεχνολογικές απόψεις του σύγχρονου πολιτισμού.

Συγχρόνως, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική, ως επέμβαση και διαμόρφωση σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, έχει αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο στον σύγχρονο πολιτισμό, διότι αυτή αφορά σε σημαντικό βαθμό στην πολιτιστική και τεχνολογική αναδιαμόρφωση των συγχρόνων αστικών περιβαλλόντων, τα οποία πολύ δύσκολα έχουν κενό χώρο για να ενσωματώσουν απολύτως νέες αρχιτεκτονικές κατασκευές, ενώ από την άλλη μεριά,  ο ρόλος των ελευθέρων «εσωτερικών» χώρων της πόλης έχει αναβαθμισθεί. Για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον σύνθετο και πολυσχιδή ρόλο, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική συνιστά ένα διεπιστημονικό πεδίο με που εξελίσσεται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο με κοινό χαρακτηριστικό την έννοια της Αειφορίας.

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α., ως εκφραστής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εκπαίδευσης στον τομέα της επέμβασης και διαμόρφωσης του χώρου σε εσωτερικά και εξωτερικά αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, (α) παρακολουθώντας τις εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, (β) παράγοντας πρωτότυπο ερευνητικό έργο, (γ) διερευνώντας και εγκαινιάζοντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές, αναλαμβάνει με το παρόν εγχείρημα τη μετεκπαίδευση των πτυχιούχων αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου και αποφοίτων ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Το Τμήμα δεν διοργανώνει άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δεδομένης της δυνατότητας να προσκαλούνται επιστήμονες της αλλοδαπής αναγνωρισμένης αξίας, προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες διαλέξεις να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Μετά από απόφαση της Γ.Σ., δύναται να υπάρξει στην πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού διαλέξεων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 05906/21.11.22 για την επανίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ.

Share This Story, Choose Your Platform!