Το έργο “Advanced training on sustainable management of pastoral systems” (TranSuMan), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ERASMUS+ Key Action 2 (KA220 HED) – Cooperation partnerships in higher education ολοκληρώνεται επίσημα στις 2 Απριλίου 2024. Το έργο συντονίστηκε από το Universita degli Sudi di Camerino (Ιταλία) και συμμετείχαν επίσης το Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία), το Universitatea Babes Bolyai (Ρουμανία), ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα) εκπροσωπήθηκε από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών του Ξύλου και Σχεδιασμού. Στο έργο συμμετείχαν τα μέλη του Τμήματος Καθηγητής Μιχάλης Βραχνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Καζόγλου και Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Τρίγκας. Από την έναρξη του έργου (03/01/2022) μέχρι τη λήξη του, απασχολήθηκε ομάδα φοιτητών και ενδιαφερομένων (stakeholders).

Το έργο σχεδίασε μια καινοτόμο διαδραστική εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ, ικανού να εφαρμόσει, με διεπιστημονικό τρόπο, τη βιώσιμη διαχείριση των ευρωπαϊκών λιβαδικών οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα των μεσογειακών. Σύμφωνα με αυτή τη διαδραστική προσέγγιση, η ακαδημαϊκή γνώση μαζί με την εμπειρία των τοπικών φορέων (stakeholders) συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές (αυριανούς επαγγελματίες), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Οι ειδικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν μέσω του έργου ήταν: – ο καθορισμός κοινών μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των λιβαδιών – ο καθορισμός μεθόδων διδασκαλίας και στρατηγικών για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία – και η μεταφορά γνώσεων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των λιβαδιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού βιώσιμων αλυσίδων παραγωγής που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και τη διαχείριση των διαδικασιών από τη βάση προς την κορυφή (προσέγγιση “bottomup”). Για την επίτευξη των στόχων του έργου, δημιουργήθηκε η GreenTeam 25 ατόμων, η σύνθεση της οποίας ήταν 3 καθηγητές, 9 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 8 προπτυχιακοί φοιτητές και 5 τοπικοί φορείς.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου ήταν η ανάπτυξη (α) μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών, (β) ολοκληρωμένων επιστημονικών εργαλείων (εργαλειοθήκη διδασκαλίας – Toolkit), (γ) ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού μαθήματος (modular online course) και (δ) μελλοντικών προοπτικών και ενός σχεδίου αναπαραγωγιμότητας για τη βιώσιμη διαχείριση των λιβαδιών. Η ανάπτυξη αυτών των επιτευγμάτων, καθώς και άλλα θέματα σχετικά με την οικολογία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των λιβαδιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου κοινοποιήθηκαν σε τοπικό επίπεδο, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώνονται για την πρωτοπορία της Λιβαδοπονικής Επιστήμης και για τις τελευταίες εξελίξεις και επιστημονικά επιτεύγματα στην οικολογία και τη διαχείριση των λιβαδιών.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα αποτελέσματα του έργου εδώ

https://www.ucv.es/investigacion/transhuman/grasslands-management

Μιχάλης Βραχνάκης, Καθηγητής

Συντονιστής του ελληνικού τμήματος του έργου

Share This Story, Choose Your Platform!