Τίτλος: Ξενόγλωσσο Π.Μ.Σ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS με δυνατότητα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας από το ΕΚΠΑ

Επιστημονικός κλάδος:
Πληροφορική
Περιβάλλον
Τεχνολογία


Πανεπιστήμιo:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://gis.geol.uoa.gr/

Περιγραφή

Το ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΜΣ) «Geographic Information Systems» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διοργάνωση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών, παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις GIS, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας. Αποτελεί ουσιαστική και στοχευμένη προσφορά γνώσεων σύμφωνα με τις νέες  επιστημονικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, σε τομείς όπου είναι  απαραίτητη η ανάπτυξη και η ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, η διαχείριση, η επεξεργασία και η απεικόνιση συνδυαστικών επιπέδων πληροφορίας μέσω χαρτογραφικών απεικονίσεων και χωρικών συσχετίσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε προγραμματιστικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον GIS (GIS Programming, Databases and Data mining), στην ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων συναρτήσει εμπορικών εφαρμογών (Web and Mobile GIS Applications), σε συστήματα τηλεανίχνευσης (GIS & Remote Sensing) και σε ερευνητικά θέματα χαρτογράφησης κινδύνων και λήψης αποφάσεων (Natural Hazard Modelling, Decision making).

Οι μονάδες πιστοποίησης έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης  (120 ECTS), ενώ έχει διαμορφωθεί διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα για να διευκολύνει την ένταξη στην Παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Με την εγγραφή κάθε φοιτητή παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο λογισμικό ArcGIS Pro και ArcGIS Online για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους εν γένει από Σχολές:

  • Θετικών Επιστημών
  • Πολυτεχνικές Σχολές
  • Τμήματα Γεωγραφίας
  • Γεωπονίας
  • Ιατρικής
  • Αρχαιολογίας
  • Οικονομικών

Η συνολική διάρκεια των σπουδών αντιστοιχεί σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων οι φοιτητές θα επιλέξουν μαθήματα της επιλογής τους με εφαρμογές GIS στο Περιβάλλον, στην Αρχαιολογία, στην Οικονομία και στις Επιστήμες Υγείας.

Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023!

Για την εγγραφή τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά στο [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος GIS:

->https://gis.geol.uoa.gr/