Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπάρκου Νισύρου, το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε το 2nd NISYROS SUMMER SCHOOL, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο εμβληματικό κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον Εμπορειό της Νισύρου, από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου 2023.

Κάθε χρόνο κατά την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του Διϊδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» οργανώνεται  Θερινό Σχολείο στη Νίσυρ. Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιείται στο εμβληματικό κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον Εμπορειό της Νισύρου, που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Νισύρου στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και στην Έδρα UNESCO Con-E-Ect του ΔΙΠΑΕ.

Το Θερινό Σχολείο που αποτελεί θεσμό στο νησί της Νισύρου, συγκεντρώνει επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της Φυσικής, της Γεωλογίας, της Δασολογίας, της Οικολογίας, του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ποικιλία διαλέξεων και ασκήσεων πεδίου στο νησί της Νισύρου το οποίο θεωρείται εργαστήριο φυσικών επιστημών (Natural Science Laboratory).

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπάρκου Νισύρου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο, ολοκληρώνουν τον θεωρητικό κύκλο μαθημάτων και υλοποιούν εργασίες υπαίθρου, όπως εργαστηριακές ασκήσεις, που αφορούν μικρο-βιοκλιματικές μετρήσεις στους οικισμούς της Νισύρου, δενδροχρονολογήσεις για ανασύσταση του κλίματος της Νισύρου τα προηγούμενα 200 χρόνια, μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και περιβαλλοντικών μετρήσεων στο ηφαίστειο της Νισύρου και διαχρονική γεωλογική εξέλιξη του ενεργού ηφαιστείου της Νισύρου.

Share This Story, Choose Your Platform!