Στο νέο διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια ανταποκρίνονται διοργανώνοντας  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορούν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Γνώμονας παραμένει η διεπιστημονική προσέγγιση και η υψηλού επιπέδου υποδομές. Πολλά από τα ΠΜΣ είναι αγγλόφωνα, εξ αποστάσεως και συχνά προσανατολισμένα στην πράσινη ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις ανθρωπιστικές σπουδές με νέα διεπιστημονική προσέγγιση.

Θετικές επιστήμες

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ιδρύθηκε και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2015 σαν διατμηματικό ΠΜΣ υποστηριζόμενο από τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. Διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων.

Εκπαίδευση

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, τα οποία αφορούν σε παιδιά, και νέους/νέες με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ειδικεύσεις α) Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, β) Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, γ) Πολιτισμική Αγωγή

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το κατ’ εξοχήν Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.Το ΕΑΠ αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν μια ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση, ενώ δίνει την δυνατότητα σε όλους να «Ανοίξουν μία νέα σελίδα στην ζωή τους» και να δουν την καριέρα τους αλλά και τις δυνατότητές τους να απογειώνονται.

Ναυτιλιακές Σπουδές

Η χώρα μας έχει μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία και οισχετικές σπουδές προσφέρουν επαγγελματικές ευκαιρίες.  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τα δύο Ιδρύματα με τη μεγαλύτερη παράδοση στο χώρο της Ναυτιλίας, διοργανώνουν από κοινού το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» . με ειδικεύσεις στη  «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη» και  «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία».

Το αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική» είναι ένα νέο, καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει διδακτικά αντικείμενα από τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους επιστημονικούς τομείς: Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών και Ναυτιλίας, Logistics και Διεθνείς Σχέσεις. Ως εκ τούτου, διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι αυξανόμενες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια παράκτια περιοχή και ο λιμενικός κλάδος διαμορφώνουν νέα δεδομένα στα οποία καλούνται τα αυριανά στελέχη να δώσουν λύσεις και προοπτικές. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» προσφέρεται από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Παράκτιας Οικονομίας, της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Λιμενικής Εφοδιαστικής.

Επιστήμες της Υγείας

Το European Erasmus-Mundus Programme on Biomedical Engineering (EMMBIOME), ( ΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική) είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία τριών διακεκριμένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων: του Πανεπιστημίου του Kragujevac (Σερβία), του Πανεπιστημίου της Πάτρας (Ελλάδα) και του Πανεπιστημίου Grigore T. Popa- Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή Iasi (Ρουμανία).Στόχοι του MSc–BME: Το EMMBIOME πρωτοπορεί σε ένα πρόγραμμα σπουδών αιχμής στη Βιοϊατρική Μηχανική. Αυτό το διεπιστημονικό πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων στον τομέα της υγείας μέσω προηγμένων λύσεων μηχανικής.

Ένας από  τους σημαντικότερους τομείς της Ελληνικής οικονομίας, είναι η Φαρμακευτική Βιομηχανία, η οποία συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Οι φοιτητέςτου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ)«Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» του Πανεπιστημίου  Πατρώνεκπαιδεύονται  στη χρήση και την εφαρμογή τεχνικών  και συνθετικών μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στην, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. 

ToΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία : Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών  &το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης Βιοχημείας», και συγχρόνως να μεριμνά για την ανάπτυξη των συναφών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους που άπτονται θεμάτων πληροφορικής.

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα«Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» – είναι μια καινοτόμα και εξειδικευμένη εκπαίδευση που έχει σχεδιαστεί για να σας εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας στους ηλικιωμένους. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε φοιτητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  την προαγωγή της υγείας στηντρίτη ηλικία μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Ο σκοπός τουΠρογράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Eφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική»τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών προβλημάτων που προκύπτουν. Επιπλέον σκοπό αποτελεί ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τρίτη και τέταρτη ηλικία (χρόνια νοσήματα, άλγος, αποκατάσταση, διατροφή, χειρουργικές επιπλοκές, πρόνοια και στήριξη, ευθραυστότητα και φροντίδα), με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες»από τοΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποτελεί η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις διάφορες ασθένειες του ανθρώπου που αποτελεί θεμέλιο λίθο στην κατανόηση και διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας και παθοφυσιολογίας τους.

Το Ξενόγλωσσο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Θαλάσσιες Μεταφορές» που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για σταδιοδρομία στους τομείς της δημόσιας υγείας, επιδημιολογίας, υγιεινή της εργασίας και την περιβαλλοντική υγιεινή, ενώ παράλληλα εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών. Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν τόσο να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της υγείας και σε συναφείς τομείς, όσο και σε όσους θα εργαστούν ή εργάζονται ήδη στη ναυτιλία.

Ανθρωπιστικές επιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ). Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος εξετάζεται η ιστορία και η αρχαιολογία της αρχαίας Μακεδονίας και των Μακεδόνων, καλύπτοντας το διάστημα από την προϊστορία μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή.

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του – ανεξάρτητα από τη γνώση σλαβικών γλωσσών – στη μελέτη όλων των πτυχών της ιστορίας, της γραμματείας, της γλώσσας και του πολιτισμού του σλαβικού κόσμου, των σύγχρονων πολιτικών και ιδεολογικών εξελίξεων που διατρέχουν τον σλαβικό κόσμο ιδιαίτερα στις μέρες μας διαμορφώνοντας τη σύγχρονη Ευρώπη, καθώς και των διαχρονικών σχέσεων των σλαβικών λαών με τον Ελληνισμό. Το ΠΜΣ προσφέρεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το αγγλόφωνο ΠΜΣ«Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις»  διοργανώνεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ). Βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της ΑνατολικήςΜεσογείου,προσφέροντας δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: την κατεύθυνση της «Αρχαιολογίας και Πολιτισμών» και αυτή των «Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας»

Το νέο Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή» διοργανώνεται από Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ελληνικής αρχαιότητας, κυρίως λογοτεχνικών, που παραδίδονται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρακα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.), χειρόγραφα και επιγραφές. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια πρώτη εισαγωγή σε βαθύτερο επίπεδο, μέσω της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας, στην εκτεταμένη έρευνα και την εκτεταμένη παρουσίαση ενός επιστημονικού επιχειρήματος.

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) παρέχει το Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός». Το Πρόγραμμα, αποβλέπει στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής επιστήμης, καθώς και στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κοινωνία» με ειδικεύσεις: «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» και «Μουσικοθεραπεία». Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών, η ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου γνώσεων, επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της έρευνας και της πρακτικής στα γνωστικά πεδία: α) της μουσικής εκπαίδευσης και κοινοτικής μουσικής και β) της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη» είναι μια νέα, πρωτότυπη ιδέα που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτό το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της παγκόσμιας μετανάστευσης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της κινητικότητας, καλύπτοντας ένα πλήθος σημαντικών σύγχρονων συζητήσεων στο σημερινό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της πρόσφατης κρίσης μετανάστευσης και υγείας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, νομικές, θεσμικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις όμορες προς αυτή χώρες, σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, οικονομικών δομών, εννόμων τάξεων, κοινωνικών μετασχηματισμών, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού. Πρόκειται για μία σαφώς διεπιστημονική προσέγγιση, που επιτρέπει την πλήρη γνώση επί των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ουσιαστικού περιεχομένου της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

 

Τεχνολογία

Στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί με επιτυχία από το 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας / δημιουργικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης, με έμφαση στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, και στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο προσφέρει το ΠΜΣ για «Τεχνολογικές & Διοικητικές εξελίξεις στις Έξυπνες Μεταφορές – Ηλεκτροδότηση – Συστήματα». Σκοπός του προγράμματος η προετοιμασία των αποφοίτων ώστε να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στον τομέα των σύγχρονων Συστημάτων Μεταφορών και των Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Διαχείρισής τους, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό (Ph.D.) επίπεδο και να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα των σύγχρονων Συστημάτων Μεταφορών και των Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Διαχείρισής τους,

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις περιοχές της  επιστήμης των δεδομένων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία, στο σχεδιασμό εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων, στη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή κοινωνική και ανθρωπιστική καινοτομία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών φιλοξενεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χημεία»,  που αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε διάφορες κατευθύνσεις της Χημείας με έμφαση  στη  Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών για εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, καθώς και στην Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων» .Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν με σύγχρονα εργαλεία όπως είναι η αλληλούχηση νέας γενιάς (NGS), καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των πιο επίκαιρων τεχνολογιών που αναπτύσσει η επιστήμη της Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον ανερχόμενο επαγγελματικό τομέα της ανάλυσης βιολογικών δεδομένων  καθώς και να απασχοληθούν σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με επαγγελματικό και ερευνητικό προσανατολισμό. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το ΔΠΜΣ«Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον», οργανώνεται από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc.) «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που προσφέρει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών Χωρικής Ανάλυσης και της Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως μία διεπαφή μεταξύ τεχνολογιών αιχμής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών,  δίνοντας έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και την συμμετοχή τους σε διάφορα διεθνή προγράμματα πεδίου.

Το αγγλόφωνο ΠΜΣ “Film and TelevisionStudies” του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη φιλμογραφία και την τηλεόραση, όπως οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για τον κινηματογράφο, και την τηλεόραση.

Πράσινη ανάπτυξη

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Τ.Μ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το 2009 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρως εξ αποστάσεως) με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Αντικείμενο του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» είναι η οργάνωση και η λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.  «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών» του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης είναι: η πρόγνωση, η προστασία και η αντιμετώπιση ή ο μετριασμός των υδρομετεωρολογικών καταστροφών. Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) Η μελέτη των ακραίων μετεωρολογικών και κλιματικών φαινόμενων, (β) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας (γ) Η δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών που θα έχουν την υποδομή και τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας (δ) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε σχετικά τεχνικά έργα.

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» περιλαμβάνει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών. Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος που διοργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών και σχολών/τμημάτων που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενό τους την επιστήμη ή τεχνολογία του περιβάλλοντος, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος, σε κάθε έκφανση αυτού, νομοθεσίας.

Στόχος του Π..Μ.Σ«Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» είναι: (α) Η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και εξειδίκευση (β) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας (γ) Η δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών που θα έχουν την υποδομή και τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας (δ) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι: η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας. Παράλληλα δίνεται έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας.

Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ αποσκοπεί στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να ανταπεξέλθει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον.

Για 8η συνεχή χρονιά υλοποιείται το καινοτόμο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο», του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρέχει τις εξής τρεις εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Geographic Information Systems” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις GIS, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας και αποτελεί ουσιαστική και στοχευμένη προσφορά γνώσεων σύμφωνα με τις νέες  επιστημονικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, σε τομείς όπου είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και η ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, η διαχείριση, η επεξεργασία και η απεικόνιση συνδυαστικών επιπέδων πληροφορίας μέσω χαρτογραφικών απεικονίσεων και χωρικών συσχετίσεων.

Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) προσφέρει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», Σκοπός του προγράμματος να ενισχύσει (ή/και να επικαιροποιήσει) τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO διοργανώνει Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο«Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή»

 

Τουρισμός

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔιοίκησηΤουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων»παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου για διοικητικά στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων, ενώ προετοιμάζει και εκείνους τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Ανάμεσα στις άλλες παροχές γνώσεων, περιλαμβάνονται η ανάλυση δεδομένων, η συμπεριφορά του καταναλωτή,  η διαχείριση φυσικών, ανθρωπογενών, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων όπως και η διοίκηση τουρισμού πολιτισμικής κληρονομιάς.

Με σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού και παράλληλα την παροχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα διοργανώνεται το ΔΠΜΣ «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός».Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ).

Share This Story, Choose Your Platform!