Τίτλος: Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (MBA)

Επιστημονικός κλάδος
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://emba.aegean.gr/

Περιγραφή

Τo Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα πρωτοπόρο, ανταγωνιστικό και ουσιώδες πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που υλοποιείται με την χρήση των τεχνικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Απευθύνεται στον επιχειρηματία και στον επαγγελματία που σταδιοδρομεί στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία του Executive MBA είναι καινοτόμα και προσαρμόζεται στις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών μας. Οι φοιτητές/τριες επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο μόνο μια φορά, στην έναρξη του Προγράμματος. Όλες υπόλοιπες διαλέξεις υλοποιούνται με σύγχρονη τεχνολογία τηλεκπαίδευσης. Η ευελιξία στην υλοποίηση των μαθημάτων αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας.

Το Executive MBA διαθέτει Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από 5 άτομα στελέχη αγοράς από διάφορους τομείς ή και ακαδημαϊκούς, που έχουν συνεργασθεί ή έχουν πρόθεση να συνεργαστούν στο μέλλον με αποφοίτους μας. Τα μέλη της συγκεκριμένης Επιτροπής μοιράζονται το ίδιο όραμα για το e-MBA και με βάση τις προσωπικές τους ιδέες και εμπειρίες να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη  του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Share This Story, Choose Your Platform!