Σεμινάριο της βρετανικής Σχολής Αθηνών την Τρίτη 6 Ιουνίου στις 4μμ (Ηνωμένο Βασίλειο) / 6μμ (Ελλάδα)! Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση είτε αυτοπροσώπως στην Αθήνα είτε ζωντανά online μέσω Zoom.

Curating the Dead: Body and Matterin Early Mycenaean Burials (Επιμέλεια των νεκρών: Σώμα και ύλη στις πρώιμες μυκηναϊκές ταφές)

Rachel Phillips (φοιτήτρια του Richard Bradford Mc Connell, Βρετανική Σχολή Αθηνών)

Περίληψη: Από την αρχή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, οι άνθρωποι στην ηπειρωτική Ελλάδα θάβονταν με εκατοντάδες ή και χιλιάδες αντικείμενα, κατασκευασμένα από εξωτικά υλικά και στολισμένα με παραστατικά και αφηρημένα μοτίβα. Μέσω των δίδυμων αναπαραστατικών στρατηγικών των παραστατικών εικόνων και της πρακτικής της απόθεσης, αυτά τα σύνολα επιφέρουν μια μετατροπή από υποκείμενο σε αντικείμενο. Η παρούσα εργασία εξετάζει λεπτομερέστερα τη φύση αυτού του μετασχηματισμού, εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ σωμάτων και αντικειμένων σε συγκεκριμένα πλαίσια ταφής της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου. Υποστηρίζει ότι το σώμα (και σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόσωπο) γίνεται εικόνα, με επίκεντρο τις υλικές συσχετίσεις και σχέσεις του συνόλου. Η διαλεκτική μεταξύ του πραγματικού σώματος (δηλ. του πτώματος) και του αναπαριστώμενου σώματος (δηλ. της ταφής) γίνεται επομένως ένας σημαντικός άξονας ανάλυσης για τις μελέτες της πρωτομυκηναϊκής νεκρικής σφαίρας, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις παρελθοντικές αντιλήψεις του σώματος και τη σύνδεσή του με το πρόσωπο.

Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση INPERSON στο BSA στην Αθήνα μέσω του Eventbrite εδώ:

https://www.eventbrite.com/e/curating-the-dead-body-and-matter-in-early-mycenaean-burials-tickets-623462271437

Παρακαλείστε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε ONLINE μέσω Zoom εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LpeQrRm6Q42kOTd3ec5tTQ

Share This Story, Choose Your Platform!