Αυτοψία στα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στον ιστορικό πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, συνολικού πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Λίνα Μενδώνη ενημερώθηκε διεξοδικά για την πορεία των έργων και έδωσε σαφείς οδηγίες για την συνέχειά τους, προκειμένου το συνολικό έργο της αποκατάστασης, ανάδειξης και απόδοσης του κτήματος να ολοκληρωθεί με τον βέλτιστο τρόπο και εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά στα έργα αποκατάστασης του Ανακτόρου, της κατασκευής των δικτύων υποδομών του και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι μουσειολογικές μελέτες και εξελίσσονται οι μουσειογραφικές. Την πορεία των έργων του Ανακτόρου ακολουθούν και οι εργασίες για την αποκατάσταση και των Κήπων, όπου πρόσφατα εγκαταστάθηκε ανάδοχος, με χρόνο ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.

Μετά  την  αποκατάσταση του Παλαιού Βουστασίου, εκεί  θα φιλοξενηθεί το Μουσείο των βασιλικών αμαξών. Τα σημαντικά τεχνικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου επέβαλαν τη χρονική επέκταση των εργασιών, οι οποίες όμως πλέον εξελίσσονται ομαλά. Και για το Παλαιό Βουστάσιο η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη έχουν ολοκληρωθεί. Τα έργα αποκατάστασης στα κτήρια του συγκροτήματος «Στάθμευσης Οχημάτων» έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να παραδοθούν προς χρήση το προσεχές φθινόπωρο. Στα συγκεκριμένα κτήρια θα στεγαστούν επισκέψιμα εργαστήρια συντήρησης, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία αποκατάστασης αντικειμένων των συλλογών του κτήματος. Ένα εξ αυτών θα παραχωρηθεί στους Προσκόπους, που σήμερα στεγάζονται στο Κατσιμίδι, και ένα δεύτερο θα φιλοξενήσει Πυροσβεστικό Σταθμό, απολύτως αναγκαίο να υπάρχει μέσα στο Τατόϊ.

Το προσεχές φθινόπωρο θα παραδοθούν προς πολιτιστική χρήση και τα ολοκληρωμένα κτήρια της Οικίας Sturm, της Οικίας Φροντιστή, της Οικίας Αρχικηπουρού και των Τηλεπικοινωνιών. Ολοκληρωμένο είναι πλέον και το κτίριο των Μαγειρείων, το οποίο από τις αρχές του 2026, θα στεγάζει το εκδοτήριο εισιτηρίων των ανακτόρων, το βεστιάριο, το αναψυκτήριο και το γραφείο των υπευθύνων του μουσείου του Ανακτόρου. Μέχρι τότε, προσωρινά θα φιλοξενεί έκθεση, με το σύνολο των μελετών και των έργων που πραγματοποιούνται στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος Τατοΐου, παράλληλα με την Οικία Δασοφύλακα, που ήδη λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης.

Τέλος, συνεχίζεται η συντήρηση και η αποκατάσταση των κινητών αντικειμένων της τ. βασιλικής οικογένειας, καθώς, επίσης, και η διαδικασία καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και συντήρησης των συλλογών του Τατοΐου.

Share This Story, Choose Your Platform!