Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εγκαινίασε  το συντηρημένο και αποκατεστημένο τμήμα του Ρωμαϊκού Σταδίου– ενός μνημείου  που φωτίζει τη ρωμαϊκή περίοδο της Πάτρας, αποδίδοντάς το στους πολίτες της πόλης και στους επισκέπτες της.

Το ρωμαϊκό στάδιο είναι μνημείο, ίσως το μεγαλύτερο εκείνης της περιόδου στον ελλαδικό χώρο. Κατασκευάστηκε το τελευταίο τέταρτο του 1ου αι. μ.Χ. στην καρδιά της ρωμαϊκής πόλης, που όπως τόνισε η Λίνα Μενδώνη, «λόγω της γεωπολιτικής της θέσης ιδρύθηκε ως  colonia Augusta, αυτοκρατορική αποικία, καθώς ο αυτοκράτορας διέγνωσε τα τεράστια στρατηγικά της πλεονεκτήματα».

Η κατασκευή του σταδίου αποδίδεται σε προσφορά του αυτοκράτορα Δομιτιανού και σχετίζεται με τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της Πάτρας ως ρωμαϊκής αποικίας, το 86 μ.Χ. Στο στάδιο λάμβαναν χώρα καλλιτεχνικοί και αθλητικοί αγώνες, τα Καισάρεια, αλλά και αγώνες μονομάχων.

«Ένας νέος αρχαιολογικός χώρος στην Πάτρα είναι πλέον, από σήμερα, προσβάσιμος σε όλους», τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού, «έτοιμος να ενταχθεί στην αναπτυξιακή διαδικασία της πόλης, της ευρύτερης περιοχής, ως η βάση μιας μεγάλης αρχαιολογικής ενότητας που θα αναδείξει και άλλα άδηλα, σήμερα, τμήματα του Σταδίου, αλλά και του παρακείμενου ρωμαϊκού ωδείου, προκειμένου να αποτελέσουν ενιαίο  χώρο προσέλκυσης πολιτών, αλλά και πόλος έλξης πολιτιστικού τουρισμού».

Το μνημείο ήταν καταχωμένο, καθώς  είχαν κτιστεί επ’ αυτού νεότερα οικοδομήματα, τα οποία, από τη δεκαετία του 1970, το Υπουργείο Πολιτισμού σταδιακά απαλλοτριώνει. Ηδη, κάποια από αυτά ανήκουν στο ΥΠΠΟ και επίκεινται οι σχετικές κατεδαφίσεις. «Προκειμένου, είπε η Λίνα Μενδώνη,  να αναδειχθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του συγκεκριμένου μνημείου και να αποδοθεί στην πόλη, απαιτούνται και άλλες απαλλοτριώσεις οι οποίες και δρομολογούνται».

Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε ακόμα στο μεγάλο έργο «της αποκατάστασης του θεάτρου «Απόλλων», του οποίου οι μελέτες είναι σε εξέλιξη. «Το στάδιο, το ωδείο, το θέατρο «Απόλλων», σημείωσε η Υπουργός, «είναι οι  σημαντικές πολιτιστικές υποδομές που, μαζί με την προσπάθεια ανάδειξης της μεγάλης  άυλης  κληρονομιάς της Πάτρας, του καρναβαλιού,θα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, στην παιδεία και στην ψυχαγωγία των πολιτών, ενώ παράλληλα λειτουργούν  ως μοχλοί ανάπτυξης δημιουργώντας νέες  προοπτικές  αποδίδοντας  στην πόλη την επιπλέον υπεραξία τους».

Εκτός από την υλοποίηση της αρχικής μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης των μνημειακών καταλοίπων του ρωμαϊκού σταδίου, έγιναν ακόμα μια σειρά  παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση και την ολοκλήρωση της ανάδειξης του σταδίου και του περιβάλλοντος χώρου του, όπως εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, γεωτεχνικές  εργασίες και διαχείρισης ομβρίων υδάτων, βελτίωσης και διευκόλυνσης της προσβασιμότητας σε όλους και ιδίως για τα  εμποδιζόμενα άτομα.

Η εκδήλωση των εγκαινίων του Ρωμαϊκού Σταδίου διοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Share This Story, Choose Your Platform!