Προχωρούν συστηματικά οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου και των λίθινων στοιχείων του Παλατιού και του Ναού της Οδηγήτριας, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

Άποψη του συγκροτήματος του Παλατιού

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά αποτελεί εξέχον μνημειακό σύνολο, ενταγμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στον Μυστρά, ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά κέντρα της Πελοποννήσου, ενσωματώνονται στοιχεία των ύστερων βυζαντινών χρόνων και της οθωμανοκρατίας. Οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου και των λίθινων στοιχείων στο Παλάτι και στον Ναό της Οδηγήτριας, εντάσσονται στις επεμβάσεις συντήρησηςγια την προστασία του συνόλου των βυζαντινών ναών εντός του αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος ανάδειξης των μνημείων του Μυστρά, που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Στόχος της συνολικής αυτής επέμβασης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της επισκεψιμότητας του μείζονος αυτού αρχαιολογικού χώρου, η ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και η ανάδειξη των μνημείων του, αλλά και η θωράκιση του χώρου από τα έντονα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης».

Η μελέτη συντήρησης εξετάζει τα επιχρίσματα, τον τοιχογραφικό διάκοσμο και τα πατητά κονιάματα που διατηρούνται στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του συγκροτήματοςτου Παλατιού. Στις επεμβάσεις συντήρησης περιλαμβάνονται η στερέωση του αποκολλημένου και αποσαθρωμένου επιχρίσματος, η στερέωση του χρωματικού στρώματος του τοιχογραφικού διακόσμου, η αφαίρεση παλαιότερων επεμβάσεων, η αισθητική αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου.

Share This Story, Choose Your Platform!