Ένα υπαίθριο διαχρονικό μουσείο διαμορφώνεται στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, στο πλαίσιο του έργου της ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου της «Περβόλας», που περιβάλλει τα αρχαία νεώρια και τους μεσαιωνικούς κήπους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.\

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «Η “Περβόλα” αποτελεί έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, σε άμεση επαφή με τους κήπους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, ο οποίος διασώζει αρχαιολογικά κατάλοιπα χιλιετιών. Μέχρι σήμερα, ο χώρος παρέμεινε μη αναδεδειγμένος και μη επισκέψιμος. Είναι το μοναδικό μνημείο στο οποίο γίνεται ορατό το αρχαίο ρυμοτομικό της πόλης της Ρόδου και το οποίο διασώζει, σε μεγάλο βαθμό, το οικοδομικό υλικό του. Πρόκειται για τα κατάλοιπα των αρχαίων νεωρίων και της πομπικής οδού με το μνημειώδες Τετράπυλο. Η ανάδειξη αυτού του μνημειακού συνόλου και η λειτουργική του σύνδεση με τους κήπους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, που εκτείνονται σε διαφορετικά πλατώματα, δημιουργώντας ένα υπαίθριο διαχρονικό μουσείο, έκτασης περίπου 18 στρεμμάτων, αποτελεί έναν οραματικό στόχο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο υλοποιούμε στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Σε αυτοψία μας, το 2021, εξετάσαμε το πλαίσιο διαμόρφωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου και προχωρήσαμε στην εκπόνηση ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου. Βάσει του συγκεκριμένου εγκεκριμένου Σχεδίου εκπονούνται όλες οι απαραίτητες, μελέτες ώστε ο αρχαιολογικός χώρος της “Περβόλας”, ενταγμένος στη ζώνη της UNESCO, και τα αρχαία οικοδομικά κατάλοιπα των νεωρίων να συνδεθούν με τους μεσαιωνικούς κήπους του Καστέλλου, δημιουργώντας έναν ενιαίο διαχρονικό ιστορικό μνημειακό πυρήνα στη Μεσαιωνική Πόλη. Σταθερή στόχευσή μας είναι η περαιτέρω προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς και η ανάδειξή της στην ιστορική της διαχρονία. Το έργο, μέσα από ήπιες επεμβάσεις αναδεικνύει την αρχαιολογική και ιστορική σημασία του χώρου, προστατεύει τα επιμέρους μνημεία και ενισχύει την αναγνωσιμότητά του. Η προσβασιμότητα βελτιώνεται με τη σύνδεση των διαφόρων επιπέδων, δημιουργώντας έναν νέο διαχρονικό αρχαιολογικό προορισμό περιήγησης, περιπάτου και αναψυχής, με τοπικό και υπερτοπικό χαρακτήρα».

Ένα μέρος της “Περβόλας”, συγκεκριμένα οι “Κήποι του Κυβερνήτη” αποδίδονται στους Ροδίτες και στους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, την Τρίτη 4 Ιουνίου, από την Υπουργό Πολιτισμό Λίνα Μενδώνη.

Share This Story, Choose Your Platform!