Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επεμβάσεις στερέωσης στο «Κλιμακοστάσιο» και στη «Δεξαμενή Καθαρμών» του συγκροτήματος του «Μικρού Ανακτόρου» στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Το «Μικρό Ανάκτορο» βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ανακτόρου της Κνωσού, με το οποίο φαίνεται ότι συνδέονταν μέσω του λεγόμενου «Βασιλικού Δρόμου».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το Ανάκτορο της Κνωσού είναι το μεγαλύτερο από τα κέντρα της μινωικής εξουσίας. Οι δρομολογηθείσες επεμβάσεις αποτελούν μέρος του προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της σειριακής εγγραφής τους στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το «Μικρό Ανάκτορο» της Κνωσού αποτελεί σημαντικό μνημείο, οργανικά ενωμένο με το κύριο ανάκτορο.Βάσει της καταγραφής της παθολογίας των μνημείων, οι συγκεκριμένες επεμβάσεις εντάσσονται στις άμεσες ενέργειες όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνολικό σχέδιο προστασίας των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου. Παράλληλα, δρομολογούνται επεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και συνακόλουθα της εμπειρίας του επισκέπτη».

Share This Story, Choose Your Platform!