Επί της οριστικής μελέτης, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αντικείμενο την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση των μελετών ωρίμανσης των έργων αποκατάστασης και επανάχρησης των Ενετικών Νεωρίων στην παλιά πόλη των Χανίων, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «Το ερευνητικό πρόγραμμα, αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης που υπεγράφη, το 2020, οριστικοποίησε τις επεμβάσεις που αποκαθιστούν την ιστορικότητα και τον μνημειακό χαρακτήρα των Νεωρίων, προβάλλοντας την αρχική χρήση του μνημείου και τη σχέση του με τη θάλασσα.  Αποδίδεται στο κοινό, με νέες ευέλικτες χρήσεις, και χώρους που έχουν μείνει ανενεργοί, στο σύνολό τους. Οι επεμβάσεις έχουν στόχο τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του μνημειακού συγκροτήματος και της αυθεντικότητας του, τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των Νεωρίων με το αστικό περιβάλλον αλλά  και τη σχέση του εμβληματικού συγκροτήματος με τη θάλασσα. Η προστασία, η διάσωση του μνημειακού συνόλου, η ανάδειξή του και απόδοση των νέων χρήσεων υπηρετεί τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας με την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της πόλης των Χανίων. Παράλληλα, απαντά στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ενσωμάτωση των Νεωρίων στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών».

Το συγκρότημα των Νεωρίων χωροθετείται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων και εντός των ζωνών προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων. Στην ενετική περίοδο, κατασκευάστηκαν σε διάφορες οικοδομικές φάσεις δύο συγκροτήματα νεωρίων στην ανατολική πλευρά του λιμανιού των Χανίων. Μεταξύ του Μεγάλου Αρσεναλίου και των διατηρούμενων επτά Νεωρίων, στη θέση των υπολοίπων μη σωζόμενων εννέα Νεωρίων, βρίσκονται σήμερα η Πλατεία Κατεχάκη και το νεώτερο διατηρητέο μνημείο του Παλαιού Τελωνείου. Στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας τα Νεώρια έπαψαν να χρησιμοποιούνται και δεν φαίνεται να δέχθηκαν επεμβάσεις. Την περίοδο 1913-1930, στον χώρο μεταξύ του Μεγάλου Αρσεναλίου και των σωζόμενων σήμερα επτά Νεωρίων, κτίστηκε το  Τελωνείο Χανίων και τα Νεώρια χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκες του Τελωνείου. Το 1929 ιδρύθηκε η Σταφιδική Ένωσις Χανίων και το εργοστάσιο της κτίστηκε σε μικρή απόσταση στα ανατολικά των Νεωρίων, τα οποία και πάλι χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκες. Τη δεκαετία του 1960, η κεντρική νότια πύλη του συγκροτήματος διαλύθηκε, προκειμένου, να διευκολυνθεί η κίνηση των οχημάτων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα τρία πρώτα νεώρια παραχωρήθηκαν στον Δήμο Χανίων για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Share This Story, Choose Your Platform!