Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος του Ινστιτούτου Θερβάντες στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 26.

Το Ινστιτούτο Θερβάντες είναι ο επίσημος φορέας της ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού και διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο 88 κέντρων που συνδέουν 64 χώρες και στις πέντε ηπείρους.. Αποστολή του είναι η προώθηση της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, καθώς και των συν-επίσημων γλωσσών της Ισπανίας.

Μέσω της επέκτασής του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο θα προσφέρει, επιτόπιες και διαδικτυακές δραστηριότητες, οι οποίες φυσικά θα επεκταθούν σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ισπανική γλώσσα και τον ισπανικό πολιτισμό. Θα διοργανώνονται μαθήματα ισπανικών, καθώς και εργαστήρια που θα επικεντρώνονται στον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου θα έχουν ως στόχο τη διάδοση της σεφαραδίτικης κληρονομιάς στη συμπρωτεύουσα. Η Θεσσαλονίκη έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους στη μητροπολιτική της περιοχή. Για αρκετούς αιώνες, η σεφαραδίτικη κοινότητα αποτελούσε την πλειοψηφία και η πολιτιστική και οικονομική επιρροή της ήταν αισθητή σε ολόκληρο τον σεφαραδίτικο κόσμο. Η πόλη σχεδόν εκμηδενίστηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, στην πόλη-λιμάνι ζουν περίπου 1.200 Εβραίοι, κυρίως σεφαραδίτες, οι οποίοι αποτελούν μια κοινότητα με σημαντικό ρόλο στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.

Share This Story, Choose Your Platform!