Ένα ακόμα βήμα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη κάνει η Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στις 13.00, με την εναρκτήρια εκδήλωση της αποστολής «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις» (NetZero Cities),  στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco (26ης Οκτωβρίου 21). Η συγκεκριμένη αποστολή υποστηρίζει τον μετασχηματισμό ευρωπαϊκών πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, στο πλαίσιο της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030, των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.

Τον Απρίλιο του 2022 ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, να συμμετέχει στην αποστολή «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις (NetZero Cities)». Στόχος του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, ακολουθώντας ταυτόχρονα και τις νομοθετικές δεσμεύσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν.4936/27.5.2022). Με τον τρόπο αυτό θα λειτουργήσει ως πρότυπος κόμβος καινοτομίας, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και επενδύσεις πλήρους κλίμακας.

Φορείς της πόλης που σχετίζονται με τους τομείς της ενέργειας, της κινητικότητας, του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, του περιβάλλοντος, των έξυπνων λύσεων κ.ά. θα δεσμευτούν στην αποστολή για μια βιώσιμη και «έξυπνη» πόλη και θα συμβάλλουν επιστημονικά στη διαμόρφωση της ατζέντας με δράσεις και έργα για τη μετάβαση της Θεσσαλονίκης προς την κλιματική ουδετερότητα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις-εργαστήρια ανά θεματική και τομέα ενδιαφέροντος προκειμένου μέχρι το καλοκαίρι του 2023 να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση το Κλιματικό Σύμφωνο, το Πρόγραμμα Δράσεων και το Επενδυτικό πλάνο. Με την έγκριση του Κλιματικού Συμφώνου ανοίγονται ευκαιρίες χρηματοδοτικών εργαλείων και συνεργειών για την από κοινού υλοποίησή του και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέχρι το 2030.

Τη διενέργεια του εργαστηρίου πρόκειται να υποστηρίξουν σύμβουλοι (City Advisors) που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θεσσαλονίκη, στελέχη του Δικτύου των Ανθεκτικών Πόλεων (Resilient Cities Network), σύμβουλοι από την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (Covenant of Mayors for Climate and Energy) και η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ).

Share This Story, Choose Your Platform!