Τίτλος:
Λαϊκισμός: Μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί

Συγγραφέας:
Γιάννης Σταυρακάκης

Είδος:
Πολιτική Επιστήμη

Εκδότης:
ΕΑΠ

Έτος:
2019

Σελίδες:
112

Διαστάσεις:
19 x 13 εκ.

Share it!

H σύντομη αυτή μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει την παγκόσμια ιστορία του λαϊκισμού και τις απόπειρες αποτίμησης του από την κοινωνική και πολιτική θεωρία. Εντοπίζει τις αστοχίες των κλασικών προσεγγίσεων, και στη συνέχεια αναλύει τις κριτικές κοινωνικο-επιστημονικές θεωρήσεις που επιχειρούν να υπερβούν τα αντιλαϊκιστικά στερεότυπα της κλασικής φιλελεύθερης, εκσυγχρονιστικής σκέψης.