Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός στην Ελλάδα

1821 και απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση. Πρακτικά συνεδρίου.

23 Μαρτίου, 2022|

Tίτλος:
1821 και απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση

Είδος:
Πρακτικά συνεδρίου

Επιμέλεια:
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Νίκη Μαρωνίτη, Παντελής Μπουκάλας

Εκδόσεις:
Ίδρυμα της Βουλής των …More

Η δράση της Αμερικάνι κης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και της Βρετανικής Αρχαιολογι κής Σχολής στην Αθήνα τα έτη 1947-1967. Τόμος I

16 Μαρτίου, 2021|

Tίτλος:
Η δράση της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα τα έτη 1947-1967. Τόμος …More

Η δράση της Αμερικάνι κης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και της Βρετανικής Αρχαιολογι κής Σχολής στην Αθήνα τα έτη 1947-1967. Τόμος II

16 Μαρτίου, 2021|

Tίτλος:
Η δράση της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα τα έτη 1947-1967. Τόμος …More

Go to Top