Τίτλος: Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου

Επιστημονικός κλάδος:
Τεχνολογίες Χωρικής Ανάλυσης
Γεωπληροφορική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γλώσσα:
Αγγλικά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
31 Μαΐου 2023

 

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.ucy.ac.cy/mscgidh/

Τρεις (3) νέες θέσεις προκηρύχτηκαν για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (Ph.D.) Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών Χωρικής Ανάλυσης και της Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Διδακτορικό πρόγραμμα που διδάσκεται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική, υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Σύλβιας Ιωάννου».

Υποτροφίες απαλλαγής από τα δίδακτρα χορηγούνται στους καλύτερους υποψηφίους ανάλογα με τα προσόντα τους. Περισσότερες υποτροφίες είναι διαθέσιμες και από  το 11ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαϊου 2023.

Οι υποψήφιοι/ες για το Διδακτορικό θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Ανθρωπολογία ή άλλους σχετικούς ερευνητικούς τομείς (Ιστορία τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Τοπογραφία, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική, Μηχανική).

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέσουν σύντομη περίληψη (5-10 σελίδων συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας) στην Αγγλική γλώσσα με την οποία θα αναλύει και επεξηγεί το θέμα που σκοπεύει να πραγματευθεί στην προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή.

Οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια θα προσκληθούν για συνέντευξη.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.ucy.ac.cy/mscgidh/) και να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Απόστολο Σαρρή ([email protected])

To διδακτορικό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών μέσω της ενεργής συμμετοχή τους σε διάφορα διεθνή προγράμματα πεδίου στην Κύπρο, Ελλάδα και αλλού. Διάφορα γεωφυσικά όργανα είναι στην διάθεση των φοιτητών για την εκπόνηση των διδακτορικών τους διατριβών. Οι συνεργασίες του Εργαστηρίου Digital Humanities GeoInformatics Lab (https://ucyweb.ucy.ac.cy/geoinfolab/) με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Εργαστήρια του εξωτερικού δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους διδάκτορες να εκπονήσουν την έρευνά τους σε ένα πιο διεθνές ερευνητικό πλαίσιο.

Εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας αρχαιολογικών δεδομένων, εικόνας και χωρικών αναλύσεων βρίσκονται εγκατεστημένα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», καθώς και στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας και είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους διδάκτορες. Ο μικρός αριθμός των φοιτητών βοηθάει στην καλύτερη εκπαίδευση αυτών και την εποπτεία των διδακτορικών τους διατριβών.