Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική

Επιστημονικός κλάδος
Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών και Ναυτιλίας, Logistics και Διεθνείς Σχέσεις

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time). Δυνατότητα και για part-time φοίτηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.uom.gr/sst

Περιγραφή

Το αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική» είναι ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει διδακτικά αντικείμενα από τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους επιστημονικούς τομείς: Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών και Ναυτιλίας, Logistics και Διεθνείς Σχέσεις. Ως εκ τούτου, διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των logistics στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολική Μεσογείου έχουν αναδείξει τη σημασία των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο και ιδίως τη δυνατότητα τόσο για την πόλη/λιμάνι της Θεσσαλονίκης όσο και για τα λιμάνια άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας) να γίνουν διεθνή πολιτικά και οικονομικά σημεία αναφοράς. Η θέση της Ελλάδας στο επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας, ως μία από τις κορυφαίες πλοιοκτήτριες χώρες, αποτελεί καταλυτικό στοιχείο σε αυτή την προοπτική.
Αξιοποιώντας αυτό το πλαίσιο, το καινοτόμο στοιχείο του Προγράμματος έγκειται στον συνδυασμό γνώσεων από δύο τομείς που συνήθως δεν εξετάζονται μαζί στο πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων: της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων. Έτσι, η εκπαιδευτική εκροή του Προγράμματος είναι ένα σύνολο γνώσεων που επιτρέπει στους φοιτητές του να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα προσφέρει δύο ειδικότητες: α) Οικονομικά της Ναυτιλίας και Θαλάσσιες Μεταφορές, β) Διεθνή Πολιτική της Ναυτιλίας και Θαλάσσιες Μεταφορές. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι ο συνδυασμός της επιστημονικής γνώσης και της πρακτικής εμπειρίας προκειμένου να παράγει πτυχιούχους που θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν, με τις αποκτηθείσες δεξιότητές τους, μια επιτυχημένη καριέρα και να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του κλάδου της ναυτιλίας. Το υψηλό επίπεδο και η ποιότητα των μελετών συνδυάζεται με την επιστημονική έρευνα στους σχετικούς τομείς, επιτρέποντας έτσι την εστιασμένη και πρακτική εφαρμογή και χρήση των ευρημάτων για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και ιδιαίτερα τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό ενισχύεται από τη συνεργασία του Προγράμματος με δημόσιους και ιδιωτικούς ναυτιλιακούς φορείς. Ο δε διεθνής χαρακτήρας του Προγράμματος επιβεβαιώνεται από το γεγονός της διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, ώστε να υπάρξει εξοικείωση των φοιτητών με την οικεία ορολογία και την αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία.
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική». Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια παρακολούθησης μαθημάτων φοίτησης ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ μετά υπάρχει η διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Παρέχεται και η δυνατότητα προγράμματος μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Share This Story, Choose Your Platform!