Από τη Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάννης. Ιστορικές Προσεγγίσεις και Όψεις του Προσφυγικού Ζητήματος.

Share it!

Προσκαλούνται τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο αποστέλλοντας το θέμα της ανακοίνωσής τους και σύντομη περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) [email protected]

*Εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες της χώρας, η Διημερίδα προγραμματίζεται να λάβει χώρα στο κτίριο Διοίκησης του Παραρτήματος ΕΑΠ Αθήνας επί της οδού Τζωρτζ 4 στην πλατεία Κάνιγγος, εναλλακτικά θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.