Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργανώνει για πρώτη φορά στις 29 και 30 Μαρτίου, στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, συνέδριο με τίτλο “Αρχαιολογία και Αφηγηματικότητα” | Eπιτέλεση Αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφή ανθρώπινων εμπειριών. Η διήμερη αυτή συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο της σύνθετης δράσης τέχνης Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator – Αφηγηματική Αρχαιολογία, με κύριο στόχο την ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στους τομείς των Τεχνών και της Αρχαιολογίας.

Το συνέδριο επικεντρώνεται αφενός στη μεθοδολογία – πρότυπο της δράσης Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator – Αφηγηματική Αρχαιολογία: μία Δράση – Μοντέλο, όπως συνηθίζει να ονομάζεται και μια από τις σημαντικότερες του προγράμματος παρακαταθήκης της διοργάνωσης, με στόχο την ανάδειξη -μέσω των παραστατικών τεχνών- του ανεξάντλητου τοπογραφικού αρχαιολογικού πλούτου και των δυνατοτήτων του, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφετέρου, το συνέδριο εστιάζει στην προώθηση καλών πρακτικών εφαρμογής των παραστατικών τεχνών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, και τη μετατροπή της αρχαιολογικής πληροφορίας σε βιωματική εμπειρία για τον επισκέπτη.

Η συνάντηση απευθύνεται σε σπουδαστές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στα πεδία της Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεάτρου και Πολιτιστικής Διοίκησης, σε Αρχαιολόγους, Καλλιτέχνες με ειδικό ενδιαφέρον για την in situ δημιουργία, Ξεναγούς, Τουριστικούς οδηγούς, Πολιτιστικούς Διαχειριστές, εθνικούς και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς πολιτισμού, στο ευρύ κοινό με ενδιαφέρον για την ιστορία, την αρχαιολογία, την αφηγηματικότητα και το θέατρο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Share This Story, Choose Your Platform!