Έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας και δημιουργία αξίας

Μια σειρά από workshops για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της έρευνας και
της καινοτομίας στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Ωνάση, το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και το Uni.Fund.

Μπορούν οι δράσεις και οι δομές μεταφοράς τεχνολογίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να είναι πραγματικά βιώσιμες; Το Ίδρυμα Ωνάση, το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΤΕΣ) Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και το Uni.Fund διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά μια σειρά από workshops με θέμα την Επιχειρηματική Αξιοποίηση της Έρευνας και τη Μεταφορά Τεχνολογίας στα ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Τι μπορούμε να μάθουμε από χώρες που έχουν δεκαετίες αντίστοιχης εμπειρίας; Πώς αλλάζει η ερευνητική δραστηριότητα ως συνέπεια της εισαγωγής των δομών μεταφοράς τεχνολογίας και πως μπορούμε να φανταστούμε τον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας στην επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα των δομών αυτών; Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζοντας την παρουσία του στον χώρο της καινοτομίας, αναζητεί μαζί με το ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα τον τρόπο και τις συνθήκες στις οποίες οι δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας μπορούν να επιφέρουν το ουσιαστικό αντίκτυπο για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Το τρίτο workshop της σειράς «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Έρευνας και Μεταφορά Τεχνολογίας» θέτει το ουσιαστικό ερώτημα του πως βλέπουμε το μέλλον των Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας σε βάθος χρόνου, αλλά και το πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την επιτυχία ή αποτυχία τους. Καθώς ολοκληρώνεται μια πρώτη φάση της εισαγωγής των Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε όχι μόνο για το επιθυμητό, αλλά και για το εφικτό, έχοντας πάντα ως στόχο την απελευθέρωση δυνάμεων και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για την έρευνα και την καινοτομία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Workshop #3 | Βιωσιμότητα, Χρηματοδότηση Δομών και KPIs

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023, 16:00-18:00

16:00-16:10
Εισαγωγή
Κατερίνα Πραματάρη
, Πρόεδρος ΤΕΣ ΜΤ & ΔΙ – Partner, Uni.Fund – Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Ίδρυμα Ωνάση

16:10-17:30
Βέλτιστες Πρακτικές για τη Βιωσιμότητα των Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Εισηγητές:
Αλέξανδρος Παπαδερός, Αντιπρόεδρος ΤΕΣ ΜΤ & ΔΙ – Managing Director – Tach2yone GmbH – Γερμανία
Tine Van Lommel, Innovation Manager, Coordinator KU Leuven KICK – Smart Hub Manager Lifetech Health – Βέλγιο
Σε διάλογο με τον Βύρωνα Χρυσοβέργη, Technology Transfer & Innovation Manager, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική Καραγιαννάκη, Διευθύντρια Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Panel
KPΙs, Χρηματοδότηση και η επόμενη μέρα για τις Δομές Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα 
Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Αγγελική Φέτση και Αγγελική Κρητικού, Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”
Αθηνά Οικονομίδου, Μέλος ΤΕΣ ΜΤ & ΔΙ – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Συντονιστής:
Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Ίδρυμα Ωνάση

17:30-18:00
Συζήτηση – Ερωτήσεις

18:00-19:00
Networking

Share This Story, Choose Your Platform!