Οι 3 Φαινολογικοί κήποι δημιουργήθηκαν με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Share it!

Η συνεργασία που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life CLIVUT «Κλιματική Αξία των Αστικών Δένδρων» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με το εργοστάσιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θέκλα Τσιτσώνη, για την εγκατάσταση του πρώτου από τους τρεις Φαινολογικούς Κήπους που ιδρύθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διακρίθηκε στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability Week 2021 με κύριο μήνυμα «Άνθρωπος και Περιβάλλον για ένα βιώσιμο μέλλον».

Οι 3 Φαινολογικοί κήποι δημιουργήθηκαν με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από σχέδια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού. Στον κάθε Φαινολογικό Κήπο φυτεύτηκαν 100 δένδρα και θάμνοι, από 20 διαφορετικά είδη, για να δώσουν την δυνατότητα παρατήρησης και μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το Πρόγραμμα Life CLIVUT ξεκίνησε στις 1/9/2019 και θα ολοκληρωθεί στις 28/2/2023, αλλά οι Φαινολογικοί Κήποι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το πέρας του προγράμματος. Θα συνεχιστεί με συστηματικό τρόπο η καταγραφή βιολογικών δεδομένων που συσχετίζουν τη χρονική στιγμή εκδήλωσης των διαφόρων λειτουργικών φάσεων ανάπτυξης φυτών με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Η καταγραφή των δεδομένων θα συνεισφέρει στη γνώση γύρω από την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ανάσχεσή της.  Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησής των πολιτών απέναντι στο αστικό πράσινο και τον ρόλο του στον αστικό χώρο.