Ο καθηγητής κ. Αντρέας Τίφας είναι Νοσηλευτικός Λειτουργός- Ψυχολόγος, Ερευνητής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ και Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λευκωσίας.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τίτλο «Me and AI: Human Concerns – Artificial Minds», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιστημονικό Πεδίο: Κλινική Ηθική

Περίληψη: Όπως είναι γνωστό, στο άμεσο μέλλον η Τεχνητή Νοημοσύνη και δη η Ρομποτική θα συμβάλουν στην υποκατάσταση διαφόρων επαγγελματικών ειδικοτήτων, όπως: εκπαιδευτικών, δικηγόρων και λειτουργών υγείας -ιατρών και νοσηλευτών. Στον τομέα της υγείας, συγκεκριμένα, η εμπλοκή της Ρομποτικής είναι συνεχώς αυξανόμενη, κυρίως στην νοσηλευτική πρακτική και παροχή  φροντίδας, δηλαδή στη διαδικασία διάγνωσης ασθενειών, σε χειρουργικές επεμβάσεις, παροχή φροντίδας, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και ζητήματα αποκατάστασης των ηλικιωμένων. Επίσης σημαντική πτυχή της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ νοσηλευτικής πρακτικής και Ρομποτικής, είναι η κατάσταση στην οποία θα περιέλθουν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των σύγχρονων νοσηλευτών. Σε αυτή τη διαλεκτική σχέση όμως αναφύονται διάφορα ερωτήματα: Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των νέων δεδομένων και σχέσεων; Ποιες θα είναι οι προοπτικές αυτών των σημαντικών εξελίξεων στις επιστήμες του ανθρώπου και δη στον τομέα υγείας; Ποιο το ηθικό status των σύγχρονων Νοσηλευτικών Λειτουργών στην κατά και μετά την Ρομποτική εποχή.