Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ανακοινώνουν τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, την έναρξη λειτουργίας ενός εύχρηστου πληροφοριακού συστήματος καταχώρησης επιστημονικού εξοπλισμού και διαχείρισης αιτημάτων χρήσης του.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, ο μεγάλος εξοπλισμός του ΑΠΘ θα είναι προσβάσιμος τόσο από την επιστημονική κοινότητα του ιδρύματος για ερευνητικούς σκοπούς όσο και από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών.

Τα κίνητρα αξιοποίησής του και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν την πρωτοβουλία είναι σημαντικά. Συνοπτικά, είναι τα εξής: (α) διαφάνεια, συστηματική προβολή και αξιοποίηση του μεγάλου επιστημονικού εξοπλισμού του ΑΠΘ, που αποτελεί δημόσια περιουσία (β) συστηματική ψηφιακή καταγραφή των ερευνητικών υποδομών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του (γ) ενίσχυση της συνέργειας και της διεπιστημονικότητας μεταξύ των μελών του ΑΠΘ, με στόχο επιστημονική γνώση υψηλού κύρους και την προσέλκυση μεγαλύτερης χρηματοδότησης για την έρευνα (δ) προγραμματισμός προμηθειών επιστημονικού εξοπλισμού για το ΑΠΘ, ώστε αυτές να γίνονται συντονισμένα και με στρατηγική στόχευση.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής.

10:00-10:05     Καλωσόρισμα-Περίγραμμα (Θ. Καραπάντσιος, Πρόεδρος ΕΜΔΕ)

10:05-10:15     Χαιρετισμός Πρύτανη του ΑΠΘ (Ν. Παπαϊωάννου)

10:15-10:25     Χαιρετισμός Αντιπρυτάνεων ΑΠΘ (Χ. Φείδας, Ε. Στυλιανίδης)

10:25-10:35     Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια αξιολόγησης (Θ. Καραπάντσιος)

10:35-10:50     Ερωτήσεις (Φ. Κομνηνού)

Τέλος 1ου μέρους εκδήλωσης

10:50-10:55     Συνεισφορά Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (Ι. Ζάχρος)

10:55-11:05     Επίδειξη δέσμευσης χρόνου χρήσης εξοπλισμού (Δ. Καρφαρίδης)

11:05-11:15     Επίδειξη καταχώρησης εξοπλισμού και χειριστών (Ε. Τζιμπιλής)

11:15-11:20     Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας εξοπλισμού (Α. Ασημοπούλου)

11:20-12:00     Ερωτήσεις (Φ. Κομνηνού)

Share This Story, Choose Your Platform!