Το 1Ο Διεθνές Αριστοτέλειο Συνέδριο Χημείας διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, από τη Δευτέρα 13 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Χημείας (1943-2023). Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις και η πρόοδος σε κάθε πεδίο έρευνας και εφαρμογών της επιστήμης της Χημείας, μέσα από 12 θεματικές ενότητες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «το έτος 2023 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ανθρώπους του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, παλαιότερους και νεότερους, καθώς συμπληρώνει 80 χρόνια λειτουργίας (1943-2023). Το Τμήμα Χημείας μέσα από το διδακτικό κι ερευνητικό έργο του, έχει παράσχει σε όλη την Ελλάδα απόφοιτους χημικούς εγνωσμένου επιπέδου, που καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στον εργασιακό στίβο, αλλά και προοδεύουν σημαντικά με δικά τους επιχειρηματικά εγχειρήματα. Σε μία τέτοια χρονική συγκυρία, θεωρούμε κρίσιμο να αναδείξουμε την πολύτιμη σύνδεση του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ με τον βιομηχανικό κι επιχειρηματικό κόσμο της Β. Ελλάδας, μέσα από σχετικές ομιλίες επιτυχημένων αποφοίτων του».

Χημεία και Εξωστρέφεια

από το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, τον ΣΕΒΕ και το ΕΒΕΘ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, με θέμα «Χημεία και Εξωστρέφεια», με συνδιοργανωτές τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18.00, στο κτίριο του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση έχει σκοπό «τον συγκερασμό της επιστημονικής γνώσης, από πλευράς ακαδημαϊκής κοινότητας, και των εμπειριών/πρακτικών που ανθούν στον επαγγελματικό και βιομηχανικό κόσμο. Η Χημεία, επιστήμη που διασταυρώνει πολυάριθμα αντικείμενα και πεδία, αφορά πληθώρα επαγγελματιών και επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται από την εκπαίδευση και την έρευνα, μέχρι την παραγωγή αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών π.χ. χημικές αναλύσεις».

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ αναγνωρίζει ως σημαντική θεσμική του υποχρέωση την εκπαίδευση και εξάσκηση νέων επιστημόνων σε προχωρημένες γνώσεις της Χημείας και τα αντίστοιχα πεδία αιχμής εφαρμογής της Χημείας, με άμεση σύνδεση με την οικονομία της χώρας μέσα από καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες, παροχή προηγμένων υπηρεσιών και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η εξωστρέφεια του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ και η συνεργασία του με δραστήριους φορείς της εθνικής οικονομίας, όπως είναι ο ΣΕΒΕ και το ΕΒΕΘ, αποτελούν τον πιο ενδεδειγμένο δρόμο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, για να παραχθούν στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες με υψηλό επίπεδο γνώσεων, αυτοπεποίθηση και δημιουργικό πνεύμα. Η συνεργασία αυτή, εκτός από την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, προάγει ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης κι εκμάθησης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και μεθόδων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου: https://acc2023.chem.auth.gr/

Share This Story, Choose Your Platform!