Η Βρετανική Σχολή Αθηνών και το Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνουν το συνέδριο με τίτλο “Education in and beyond the Greek gymnasium”, την Πέμπτη 13 Ιουνίου στη Βρετανική Σχολή Αθηνών και την Παρασκευή 14 Ιουνίου στην Ακαδημία Αθηνών.

Το γυμνάσιον ήταν ο κύριος θεσμός για την πολιτική εκπαίδευση των αρχαίων Ελλήνων και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ορόσημα της ελληνικής πόλης-κράτους, σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς όπως ο Δίων Χρυσόστομος και ο Αίλιος Αριστείδης. Ως εκ τούτου, το ελληνικό γυμνάσιο ως δομή και ως θεσμός έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής. Οι συμβολές της παλαιότερης επιστήμης έχουν προωθήσει σημαντικά την κατανόηση του κοινωνικού του ρόλου, της πολιτικής του και του ρόλου του στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας και της παιδείας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας αυτών των θεμάτων και του όγκου των νέων στοιχείων που έρχονται συνεχώς στο φως μέσω της αρχαιολογικής έρευνας, διάφορες πτυχές της γυμνασιακής ζωής παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες. Για παράδειγμα, εξακολουθεί να λείπει μια σύγχρονη διαχρονική ανάλυση της ανάπτυξης και του κοινωνικού ρόλου του γυμνασίου, καθώς και των ομοιοτήτων ή/και των διαχρονικών και τοπικών παραλλαγών και ιδιαιτεροτήτων σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι λογοτεχνικές και οπτικές απεικονίσεις της προπονητικής και γυμνασιακής ζωής από την αρχαϊκή περίοδο έως την ύστερη αρχαιότητα και ο ρόλος τους στη δημιουργία και διαμόρφωση νοήματος για τους συμμετέχοντες και το σώμα των πολιτών ευρύτερα. Ένας άλλος βασικός στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να υπερβεί την απλοϊκή αντίληψη ότι η εκπαίδευση των πολιτών άρχιζε και τελείωνε στο χώρο του γυμνασίου. Σε όλο το αστικό τοπίο, τα μνημεία που εξυμνούσαν τα επιτεύγματα και τη συνεισφορά επιφανών πολιτών έκαναν αναφορές στο γυμνάσιο και στον κρίσιμο ρόλο του στην εξέλιξή τους ως πολίτες. Η αγορά, το θέατρο και όλοι οι δημόσιοι χώροι έγιναν θέατρα της πολιτικής ζωής, στα οποία οι διάφορες κοινότητες διαπραγματεύονταν τις ιδέες τους για την εκπαίδευση των πολιτών και προσπαθούσαν να επιβάλουν τις απόψεις τους για το τι ήταν ή έπρεπε να είναι ένας ιδανικός πολίτης.

Share This Story, Choose Your Platform!