Την Τρίτη 2 Μαΐου θα παρουσιαστεί από τον δρ. Aaron Hershkowitz, το πρόγραμμα “ΚΡΑΤΕΡΟΣ: Η ψηφιοποίηση εκτύπων ελληνικών επιγραφών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών του Princeton”. Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στις 18.00 ώρα Ελλάδας στο Επιγραφικό Μουσείο (Τοσίτσα 1,Αθήνα).

Share This Story, Choose Your Platform!