Το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 10:00 με12:00, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2022 -2024) εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό έργο «RESET – Redesigning Equality and Scientific Excellence Together» και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (3109/15-6-2022).

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Δήμητρα Κογκίδου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία ανάπτυξης, οι στρατηγικοί στόχοι και το πλάνο υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΑΠΘ, τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων είναι μια σημαντική ευκαιρία για να αποτελέσουν στην πράξη εργαλεία διαρθρωτικών αλλαγών προς την κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://www.auth.gr/video/video-paroysiasi-toy-schedioy-drasis-gia-ti/

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) -ΑΠΘ (2022 -2024), το παράτημα «Έμφυλος Χάρτης του ΑΠΘ» και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, στον σύνδεσμο: https://www.auth.gr/events/paroysiasi-toy-schedioy-drasis-gia-tin/

Share This Story, Choose Your Platform!