Η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη δημοσίευση του πρώτου τεύχους ετήσιου διεθνούς διεπιστημονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης και με σύστημα διπλής τυφλής κρίσης Eventum: A Journal of Medieval Arts and Rituals.

Τα άρθρα του πρώτου τεύχους περιστρέφονται γύρω από το θέμα των προσκυνηματικών τεχνών και τελετουργιών (“The Arts and Rituals of Pilgrimage”) και είναι γραμμένα τόσο από διεθνώς καταξιωμένες/νους επιστήμονες, όσο και από νέες και νέους ερευνήτριες/τές των οποίων η έρευνα επικεντρώνεται στη θεματική του μεσαιωνικού και του μεταγενέστερου προσκυνήματος.

Το περιοδικό Eventum αποτελεί το σημαντικότερο παραδοτέο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “Network for Medieval Arts and Rituals” (NetMAR; Grant Agreement no. 951875) που συντονίζει η ΕΜοΜΕΤ και δημοσιεύεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Μιλάνου (Ιταλία) στην ιστοσελίδα riviste.unimi.it/eventum. Tη γενική επιμέλεια του περιοδικού έχει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και διευθύντρια της ΕΜοΜεΤ Σταυρούλα Κωνσταντίνου. Συνεπιμελήτριες/τές του περιοδικού είναι η Αναπληρώτριες/τές Καθηγήτριες/τές Μαρία Παρανή και Μιχάλης Ολύμπιος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Στo διεπιστημονικό περιοδικό Eventum δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες που αφορούν στις καλλιτεχνικές διαστάσεις κοσμικών και θρησκευτικών τελετουργιών του μεσαίωνα, καθώς και στις τέχνες (εικαστικές, αναπαραστατικές και του λόγου) που συνυπάρχουν κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω τελετουργιών. Παράλληλα, η έρευνα που δημοσιεύει το περιοδικό αφορά κυρίως τις επιδράσεις των μεσαιωνικών τεχνών και τελετουργιών στον σύγχρονο κόσμο, φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια την πλούσια μεσαιωνική μας κληρονομιά και προωθώντας την καλύτερη κατανόηση τόσο του μεσαιωνικού όσο και του σύγχρονου κόσμου.

Το περιοδικό Eventum στοχεύει στη δημοσίευση καινοτόμου έρευνας αιχμής μέσα από μια διαφανή, δημοκρατική και αποτελεσματική διαδικασία. Η έρευνα που υποστηρίζει και προωθεί το περιοδικό είναι καθαρά διεπιστημονική και αφορά όλες/ους τις/ους ερευνήτριες/τές των ανθρωπιστικών σπουδών που μελετούν είτε τον μεσαιωνικό κόσμο είτε τις επιδράσεις του στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό, δείτε εδώ:

https://riviste.unimi.it/index.php/eventum

Share This Story, Choose Your Platform!