Το νερό αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό της Γης και πηγή ζωής που συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπινου Πολιτισμού. Οι ρυθμοί κατανάλωσής του από τις σύγχρονες κοινωνίες έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας των υδατικών συστημάτων, ενώ η ανθρωπογενής επέμβαση στο νερό και στο περιβάλλον γενικότερα για την ικανοποίηση των υλικών αναγκών έχει συσσωρεύσει πλήθος επιπτώσεων στο περιβάλλον. Παράλληλα ακόμα και σήμερα υπάρχει μεγάλη ανισότητα στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό.

Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να περιορίσουμε το ανθρωπογενές αποτύπωμα στην κλιματική αλλαγή και να οδηγηθούμε σε έναν κόσμο ευημερούντα, σε έναν πλανήτη υγιή, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης προτείνουν: τη Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους (Στ6), Δράση για το Κλίμα (Στ13), προστασία της ζωής στο νερό (Στ14) και συνεργασία για την επίτευξη των στόχων (Στ17). Η ποιοτική εκπαίδευση για όλους (Στ4) αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης ανοίγοντας τον δρόμο για λιγότερες ανισότητες (Στ10 ).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για το νερό. Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι «μόνο εάν γνωρίζω υπάρχει πιθανότητα να νοιαστώ και να προστατεύσω τη φυσική κληρονομιά», μουσειακή και περιβαλλοντική εκπαίδευση μαζί, μέσω βιωματικής προσέγγισης και αλληλεπίδρασης με τη φυσική κληρονομιά έχουν τη δύναμη να συμβάλλουν στην κατανόηση και τη γνώση, ενημερώνοντας παράλληλα την κοινωνία.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ, την Κυριακή 7 Απριλίου 2024, στις 18.00, σχολικές ομάδες που υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα με θέμα το νερό ή/και έχουν υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μιας από τις μουσειοσκευές για το νερό του ΜΕΤ ΠΠ, θα παρουσιάσουν τη δουλειά και/ή την εμπειρία τους.

Share This Story, Choose Your Platform!