21 Καθηγητές από ΑΕΙ της Ουκρανίας μετέβησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να συμμετάσχουν στην Ημερίδα, με τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαίδευσης για την Ουκρανία: Προσομοιώσεις και μάθηση βάσει Σεναρίων για την επείγουσα φροντίδα υγείας», η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιατρικής και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ, με την υποστήριξη της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (MEIRU), την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 , στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας αναπτύχθηκαν θέματα, όπως «Προκλήσεις εκπαίδευσης και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πολέμου», «Διασφάλιση ποιότητας σε καιρό πολέμου», «Προσομοίωση υγειονομικής περίθαλψης και ανάπτυξη ικανοτήτων κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου» κ.ά.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «SimS – Ιατρική Προσομοίωση και Σεναριοκεντρική Μάθηση για Επείγουσα Φροντίδα», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη. Στο έργο SimS το ΑΠΘ είναι ένας από τους φορείς που δεσμεύτηκε να παράσχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ουκρανικά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο. Το ακαδημαϊκό προσωπικό των ουκρανικών ιδρυμάτων θα εκπαιδευτεί ώστε να δημιουργεί σενάρια προσομοίωσης αλλά και να αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για την ανάπτυξη εικονικών σεναρίων και την αξιολόγησή τους. Συγκεκριμένα, θα γίνει εκπαίδευση στα θέματα: «Σεναριοκεντρική μάθηση (scenario-based learning)», «Επείγουσα φροντίδα υγείας», «Ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και «Ανάπτυξη ψηφιακών σεναρίων εκπαίδευσης (εικονικών ασθενών)».

Το ερευνητικό πρόγραμμα SimS ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβρη του 2025. Το SimS υλοποιείται από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με εννέα εταίρους από επτά ΑΕΙ της Ουκρανίας, δύο της Ισπανίας και ένα της Λιθουανίας. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building in Higher Education που αφορά στην ανάπτυξη ικανοτήτων (Capacity Building) των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προς πανεπιστήμια χωρών εκτός ΕΕ.

Πηγή φωτο: www.oikonomologos.gr

Share This Story, Choose Your Platform!