Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (Κ.Ε.Νο.Π.) του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», διοργανώνουν Ημερίδα, με θέμα τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρες 18.00 με 21.00, στην Αίθουσα 112 (1ος όροφος) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην Ημερίδα θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Ημερίδα έχει δύο στόχους: «Αφενός, να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας με τίτλο “Η κοινοβουλευτικοποίηση της διακυβέρνησης της Ε.Ε. – Προκλήσεις για τα εθνικά κοινοβούλια και την Ελληνική Βουλή” που διεξήγαγε για το ΚΕΝΟΠ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνείς και ευρωπαϊκές νομικές σπουδές” της Νομικής Σχολής η κα Έλλη Τσιτσιπά. Αφετέρου να διερευνήσει την εμπλοκή της Βουλής των Ελλήνων στη διαδικασία προνομοθετικής διαβούλευσης που προβλέπει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξετάσει τον ρόλο της στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων της Ε.Ε.».

Η έρευνα υλοποιήθηκε το 2021 και περιλαμβάνει μία χαρτογράφηση των υφιστάμενων πρακτικών, σχετικά με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στα ενωσιακά δρώμενα, με σκοπό τον εντοπισμό καλών πρακτικών και πιθανών προκλήσεων, καθώς και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα δεδομένα που αφορούν τη Βουλή των Ελλήνων. Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε, ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο τα εθνικά κοινοβούλια ενεργούν στο πλαίσιο της Ένωσης και αξιοποιούν τους ρόλους που τους αποδίδονται από τις Συνθήκες. Ειδικά σε σχέση με την αξιολόγηση της ελληνικής πραγματικότητας και των πρακτικών που εφαρμόζει η Βουλή των Ελλήνων κατά την εμπλοκή της στις υποθέσεις της Ένωσης, πέραν της καταγραφής του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου σε θεωρητικό επίπεδο, η μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση των απαντήσεων ενός ερωτηματολογίου που στάλθηκε προς τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η έρευνα περιλαμβάνει, επίσης, βασικά πορίσματα και προτάσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές «στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, Τάσος Χατζηβασιλείου, Γιώργος Κατρούγκαλος και Χαρά Κεφαλίδου, θα συζητήσουν τα θέματα που ανακύπτουν σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή, τυπική και ουσιαστική, της Βουλής των Ελλήνων στη διαδικασία που προβλέπει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαμορφώσουν μία ατζέντα συμπερασμάτων για το ενδιαφέρον της Βουλής, ειδικότερα δε της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην παρακολούθηση της επικουρικότητας. Ταυτόχρονα, θα συζητήσουν τρόπους για την ουσιαστικότερη συμμετοχή της Βουλής στην ευρωπαϊκή νομοθετική και προνομοθετική δραστηριότητα και την ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθετικής ώσμωσης».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω zoom, από τον σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/92879601586?pwd=RFFKbHdRei9wZHlQNnpGSkhrQ3daZz09 (Meeting ID: 928 7960 1586 Passcode: 300961)

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Το πλήρες κείμενο της έρευνας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΕΝΟΠ μέσω του συνδέσμου: https://celc.web.auth.gr/η-κοινοβουλευτικοποίηση-της-διακυβέ/

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα

Πηγή φωτογραφιών: www.indicator.gr & www.advertising.gr