Ανακοινώθηκε η πρόσκληση σχετικά με την εκδήλωση για την παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: “Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα” που αποτελεί συνεργασία  ης Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων  και  του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου, στις 18:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Το Πρόγραμμα
18:00-18:10 Χαιρετισμοί
Ν. Παπαζαρκάδας, Διευθυντής ΙΙΕ / ΕΙΕ
Εισαγωγή
Α. Γ. Γιαγκάκη – Δ. Αθανασούλης
18:10-18:20 Η έρευνα στον πρωτοβυζαντινό ναό στην Αγία Αναστασία στη θέση «Ρέντια»
Α. Γ. Γιαγκάκη, Δ. Αθανασούλης,
Μ. Σιγάλα, Χ. Σακελλάκου
18:20-18:30 Η έρευνα στο μεσαιωνικό Κάστρο Ξώμπουργο
Δ. Αθανασούλης, Α. Γ. Γιαγκάκη, Χ. Σακελλάκου
18:30-18:40 Πρωτοβυζαντινή κεραμική από τη Χώρα της Τήνου
Α. Γ. Γιαγκάκη
18:40-18:50 Καταγραφή της μεσαιωνικής γλυπτικής της Τήνου
Χ. Σακελλάκου
18:50-19:00 Οι μεσαιωνικοί ναοί στη θέση «Βρυσιά»
Μ. Σιγάλα
19:00-19:10 Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του Κάστρου Ξώμπουργου και η θέση του στην Τήνο και στις Κυκλάδες
Δ. Αθανασούλης
19:10-19:20 Η διαχείριση ενός ερευνητικού προγράμματος και μιας ανασκαφής στα «μετόπισθεν» και ο ρόλος των ψηφιακών εργαλείων: μία πρόταση ολιστικής προσέγγισης
Α. Γ. Γιαγκάκη

Share This Story, Choose Your Platform!