Διεθνής παρουσίαση του διαδικτυακού μετρητή

του Οικολογικού Αποτυπώματος των Πανεπιστημίων

Στο πλαίσιο του προγράμματος EUSTEPs «Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος» το οποίο συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί διεθνής διαδικτυακή παρουσίαση του υπολογιστή για το Οικολογικό Αποτύπωμα των Πανεπιστημίων (online calculator of Universities’ Ecological Footprint).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Απριλίου 2022 και ώρες 12.00 με 14.00. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η χρήση και η λειτουργία του διαδικτυακού μετρητή για το Οικολογικό Αποτύπωμα των Πανεπιστημίων, τα δεδομένα που χρειάζονται για τη λειτουργία του και τα οφέλη που παρέχει στις διοικήσεις των πανεπιστημίων.

Από την 1η Απριλίου 2022, ο διαδικτυακός μετρητής του Οικολογικού Αποτυπώματος θα είναι δωρεάν διαθέσιμος από τον ιστότοπο του έργου (www.eusteps.eu) για χρήση από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών και επαγγελματιών που θα συνειδητοποιήσουν την αειφορία και θα εκπαιδευτούν για τη μέτρηση της βιωσιμότητας με τη χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, εισάγοντας έτσι μια νέα και απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία στην κοινωνία. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στη στήριξη της αξιολόγησης και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω μιας συνεργατικής βιωματικής προσέγγισης που βασίζεται σε μία καινοτόμο εφαρμογή του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το IKY, μέσω του προγράμματος Erasmus+ (Στρατηγικές Συνεργασίες για την Ανώτατη Εκπαίδευση). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  www.eusteps.eu

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή για την παρακολούθησή της στον σύνδεσμο: https://www.eusteps.eu/event/3rd-multiplier-event/

Η διαδικτυακή παρουσίαση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα. Η συμμετοχή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.