Σήμερα 22/06/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα τη δημιουργία της ΣΥμΠραξης ΚαινοτομίΑς ΕπιχειρημαΤΙκότητΑς – ΥΠΑΤΙΑ. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κκ. Ν. Φαρμάκης, Περιφερειάρχης ΠΔΕ, Θ. Κατσής, Πρύτανης Παν. Πελοποννήσου, Χ. Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Κ. Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Π., Β. Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Β. Παπασωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Β. Μπουργανός, Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Δ. Σερπάνος, Πρόεδρος ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ, Σ. Συρμακέσης, Παν. Πελοποννήσου, Β. Σιώκας, Παν. Πελοποννήσου, Μ. Μακριδάκη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και Β. Κωστή Παν. Πατρών.

H ΥΠΑΤΙΑ επιδιώκει να διευκολύνει όλα τα βήματα, από το Α ως το Ω, που οδηγούν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, περιλαμβάνοντας:

-την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας

-την ενίσχυση της μεταφραστικής (translational) και εφαρμοσμένης έρευνας

-την ευρεία και ισχυρή προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

-τη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης

-την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω στοχευμένων διαφημιστικών και προωθητικών δράσεων

-τη δημιουργία ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με τη βιομηχανία

Share This Story, Choose Your Platform!