Με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κα Μαρία Παναγιώτου, συναντήθηκε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Καθηγητής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Καθηγητής Στέφανος Κουνδουράς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Πασχάλης Φορτομάρης και ο Συντονιστής της Συμφωνίας, Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Βατζιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, υπογράφηκε η ανανέωση της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η Συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, επιστημονική κινητικότητα για ερευνητικούς όσο και για συμβουλευτικούς σκοπούς.

Η Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ των δύο φορέων για πρώτη φορά το 1996, ενώ σήμερα ανανεώθηκε για αλλά πέντε έτη.

Share This Story, Choose Your Platform!