“Ας σκεφτούμε οικουμενικά και ας δράσουμε τοπικά για να επανορθώσουμε το παρόν και να σκεφτούμε το μέλλον που έχουμε ανάγκη”.

Από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022, 12 νέα Περιφερειακά Κέντρα S+T+ARTS από 11 διαφορετικές χώρες συνασπίζονται σε μια κοινή αποστολή: Να επιδιορθώσουν το παρόν. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεργάζεται με 11 ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των ακούσιων συνεπειών της αδιάκοπης τεχνολογικής ανάπτυξης που οδηγούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ως ένα πρώτο βήμα, κάθε Περιφερειακό Κέντρο S+T+ARTS έχει συγκεντρώσει μια ομάδα τοπικών εμπειρογνωμόνων που καθόρισαν από κοινού 21 προκλήσεις στις περιοχές τους. Για τον καθορισμό των 21 προκλήσεων λήφθηκαν υπόψη η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, για τον αναστοχασμό οικουμενικών ζητημάτων, τα οποία ωστόσο απαιτούν μια εστίαση σε τοπικές περιοχές.

Η Στέγη απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε διεθνείς καλλιτέχνες να ενταχθούν στο εγχείρημα για να προτείνουν λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις, μέσα από 21 καλλιτεχνικές υποτροφίες που θα ενθαρρύνουν τους καλλιτέχνες να σταθούν κριτικά απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση, να διερευνήσουν πέρα από τους υπάρχοντες περιορισμούς και να αναπλάσουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Νοεμβρίου 2021
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε αίτηση εδώ.

Share it!