Ευρωπαϊκή ανοιχτή πρόσκληση για κωφούς/-ές ή/και ανάπηρους/-ες καλλιτέχνες που αναζητούν συμπαραγωγούς για νέα καλλιτεχνικά έργα, τα οποία βασίζονται στην πρακτική του χορού, τη χορογραφία ή την κίνηση.

Το δίκτυο του Europe Beyond Access αποτελείται από δέκα κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς χορού και παραστατικών τεχνών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πολιτιστικοί οργανισμοί, ομάδες χορού και φεστιβάλ που επιθυμούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία τουλάχιστον τριών νέων έργων από κωφούς/-ές ή/και ανάπηρους/-ες καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη το οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς περιοδείας.

Κάθε πρότζεκτ θα λάβει οικονομική ενίσχυση συμπαραγωγής που θα κυμαίνεται από 15.000 έως 40.000 ευρώ.

Κάθε πρότζεκτ θα παρουσιαστεί από δύο ή περισσότερους χώρους, ομάδες ή φεστιβάλ των συνεργαζόμενων φορέων του Ιδρύματος.

Στην πρώτη φάση της αίτησης, θα χρειαστεί απλά μια εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Share This Story, Choose Your Platform!