Ο NEON στηρίζει τους σύγχρονους δημιουργούς, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση στη γνώση, την έρευνα και την παραγωγή, μέσω του ετήσιου Προγράμματος Χορηγιών & Υποτροφιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΝΕΟΝ Χορηγίες

Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης και Παραγωγή Performance & Dance Production
12 Xορηγίες ύψους €5.000 έκαστη για project στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Προθεσμία Υποβολής: 5 Μαρτίου 2024 | 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).

ΝΕΟΝ Υποτροφίες

Μεταπτυχιακές Σπουδές εξωτερικού (Master)
6 Υποτροφίες ύψους €10.000 έκαστη στους εξής τομείς: Ιστορία της Τέχνης, Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) ή εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts).

Προθεσμία Υποβολής: 16 Μάιου 2024 | 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος)

Share This Story, Choose Your Platform!