Οι ομάδες που θα επιλεχθούν θα κληθούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης με στόχο την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών, τη διαμόρφωση στρατηγικής και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχεδίων.

Share it!

Ο Κυπριακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας CyEC διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την πολύτιμη συμβολή διακεκριμένων οργανισμών και προσωπικοτήτων από το Κυπριακό και παγκόσμιο επιχειρηματικό και ερευνητικό οικοσύστημα.

To CyEC είναι διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου που έχει στόχο να συνδέσει δημιουργικά άτομα με ιδανικές ευκαιρίες και να τα βοηθήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών μέσα από ένα πολυδιάστατο Δίκτυο Μεντόρων και συνεργατών. Στόχος είναι ανάδειξη και η μεταμόρφωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές και η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ομάδες που θα επιλεχθούν θα κληθούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης με στόχο την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών, τη διαμόρφωση στρατηγικής και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχεδίων. Τα βελτιωμένα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα παρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021. Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων από το Δίκτυο Μεντόρων του διαγωνισμού το οποίο παράλληλα θα συμβάλλει και στην αξιολόγηση των ομάδων.

Υποστηρικτές και χορηγοί είναι: η Navigator Consulting, το Κυπριακό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – CYBAN, το Ινστιτούτο Κύπρου, η PwC Κύπρου, η KAYAK, το Κέντρο Καινοτομίας IDEA, το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (CYENS), το Cyprus Seeds και η Giraffes in the Kitchen.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και τα βραβεία: https://cyec.org.cy