Ο NEON στηρίζει τους σύγχρονους δημιουργούς, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση στη γνώση, την έρευνα και την παραγωγή, μέσω του ετήσιου Προγράμματος Χορηγιών & Υποτροφιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΝΕΟΝ Χορηγίες

Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης και Παραγωγή Performance & Dance Production | 12 Xορηγίες ύψους €5.000 έκαστη για project στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Προθεσμία Υποβολής: 1 Μαρτίου 2023 | 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).

ΝΕΟΝ Υποτροφίες

Μεταπτυχιακές Σπουδές εξωτερικού (Master) | 6 υποτροφίες ύψους €10.000 έκαστη στους εξής τομείς: Ιστορία της Τέχνης, Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) ή εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts)

Προθεσμία Υποβολής: 27 Απριλίου 2023 | 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος)

Share This Story, Choose Your Platform!