Σας ανακοινώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Καλών Τεχνών, ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ.) αρχίζει την Πέμπτη 15-2-2024 και λήγει την Παρασκευή 15-3-2024.

Share This Story, Choose Your Platform!