Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διενεργεί Διαγωνισμό Επιλογής Έργων Τέχνης για Εμπλουτισμό των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων & των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 01 του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Νόμου 57(Ι)/2009.  Ο Διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια: Στάδιο Α Προεπιλογής, Στάδιο Β Τελική Επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι Καλλιτέχνες μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/procurement), επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ανάθεση Συμβάσεων – Προκηρύξεις Διαγωνισμών» και ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται κάτω από τον τίτλο «Προκηρύξεις Εκτός Συστήματος e-Procurement».

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στους χώρους όπου προτείνεται να τοποθετηθούν τα έργα τέχνης. Χώρος συγκέντρωσης για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ξενάγηση είναι ο αίθριος χώρος που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ Λεβέντης (ΚΑΛ01).

Για ερωτήματα που πιθανόν να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Συμβάσεων και Αγορών μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση:  [email protected].

Οι απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα θα αναρτηθούν, όχι αργότερα από την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στην ιστοσελίδα του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον χώρο που αναρτήθηκαν και τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι εν Κύπρω ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω εκπροσώπου τους  τη  Δευτέρα 08 Απριλίου 2024 στο γραφείο αρ. 227, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Οι καλλιτέχνες που βρίσκονται εκτός Κύπρου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν υπηρεσία ταχυαποστολής (courier) προς το γραφείο αρ. 227, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία εντός της δοθείσας προθεσμίας όπως πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην φαίνεται ως αποστολέας το όνομα του/της καλλιτέχνη, επί ποινή αποκλεισμού.

Συνιστάται οι Καλλιτέχνες να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα του διαγωνισμού για τυχόν αλλαγές  (τόπος παράδοσης, κ.λπ.)

Πληροφορίες υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ucy.ac.cy/procurement/diagonismoi-kai-simbasis/prokiriksis-diagonismon/

Share This Story, Choose Your Platform!