Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας (PhD /Master’s) με ειδίκευση στα Οικονομικά/ Οικονομετρία/ και άλλους συναφείς τομείς.  Επίσης,για Special Scientist – Research Fellow (PhD) με ειδίκευση σε Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Modelling.  Οι λεπτομέρειες των θέσεων αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις:

  1. Special Scientist – Research Fellow: PhD in Economics/ Econometrics/and other related fields.
    (Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/05/2024).

https://www.ucy.ac.cy/hr/wp-content/uploads/sites/253/2024/04/KOE_Position_PhD_Economics_Apr2024_Final-1.pdf

  1. Special Scientist – Research Fellow (PhD): Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Modelling.
    (Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/05/2024).

https://www.ucy.ac.cy/hr/wp-content/uploads/sites/253/2024/04/Position_DSGE_Modelling_Apr2024.pdf

  1. Special Scientist – Research Associate: Master’s in Economics/ Econometrics/ and other related fields.
    (Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/05/2024).

https://www.ucy.ac.cy/hr/wp-content/uploads/sites/253/2024/04/KOE_Position_Masters_Economics_Apr2024_Final-1.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή,31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main.

Share This Story, Choose Your Platform!