Η διοργάνωση των Ημερών Καριέρας έχει γίνει πλέον θεσμός για το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σειρά έχει η Πάτρα για να φιλοξενήσει την εκδήλωση που φέρνει κοντά στην αγορά εργασίας τους φοιτητές και απόφοιτους.

Φέτος ειδικά και στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του ΕΑΠ, η εκδήλωση:

  • θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ΑΕ
  • απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των Ημερών Καριέρας θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 στο κτηριακό συγκρότημα Β1 του ΟΛΠΑ στο Νότιο Λιμένα Πατρών.

Σκοπός είναι φοιτητές και απόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος να έρθουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες μέσω των συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους πολλά αντίτυπα του βιογραφικού τους σημειώματος για να καταθέσουν στις επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες / επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφερομένους φοιτητές και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διενεργήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού. Επιπλέον, θα έρθουν σε επαφή με το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ και θα γνωρίσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που συντελείται στο ΕΑΠ.

Share This Story, Choose Your Platform!