Η Cultterra, η ομάδα νέων της Ελευσίνας, με την υποστήριξη, κατάρτιση και δικτύωση της 2023 Ελευσίς, σε συνεργασία με το Asociatia Portic της Τιμισοάρα και την ΜΚΟ Csingervölgy της Άικα, επιμελείται και παρουσιάζει το Fabrikage. Μια πολυμεσική έκθεση για την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς, που θα παρουσιαστεί στην Τιμισοάρα (Ρουμανία), στην Άικα (Ουγγαρία) και στην Ελευσίνα (Ελλάδα).

Η Ανοιχτή Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων φωτογραφιών ή βίντεο που σχετίζονται με τη βιομηχανία και τον κοινωνικό-πολιτισμικό της αντίκτυπο.

Σχετικά με το έργο:

Το Fabrikage είναι μια πολυμεσική έκθεση που θα παρουσιαστεί σε τρεις πόλεις: Τιμισοάρα (Ρουμανία), Άικα (Ουγγαρία) και Ελευσίνα (Ελλάδα). Η έκθεση στοχεύει στο να αναδείξει τη βιομηχανική κληρονομιά που συχνά παραβλέπεται και τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία έχει διαμορφώσει την κοινωνία και τα οικοσυστήματα στις τρεις πόλεις.

Μέσω αυτής της ανοιχτής πρόσκλησης, η επιμελητική ομάδα αναζητά προτάσεις φωτογραφιών ή βίντεο που σχετίζονται με τη βιομηχανία και τον κοινωνικό-πολιτισμικό της αντίκτυπο στις πόλεις γύρω από αυτήν. Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να υποβάλει μια πρόταση, συνοδευόμενη από ένα portfolio και ένα βιογραφικό σημείωμα.

Ο υποβάλλων τα έργα είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει τα πλήρη δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο των έργων που αφορούν τη χρήση τους από τους διοργανωτές της έκθεσης.

Θα υπάρξει ένα έπαθλο ύψους 250 ευρώ για τον επιλεγμένο φιναλίστ από κάθε πόλη.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Τιμισοάρα τον Ιούνιο του 2024, κατόπιν στην Άικα και την Ελευσίνα (ημερομηνίες θα ανακοινωθούν).

Υποβάλετε τις προτάσεις σας εδώ: [email protected]

Προθεσμία υποβολής: 20η Μαρτίου, 12 τα μεσάνυχτα (CET)

Share This Story, Choose Your Platform!