Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης είναι δομή ενεργητικής συμμετοχής νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους/τις αφορούν αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Αποτελεί το συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους/στις νέους/νέες του Δήμου, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά.

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου στη νέα του σύνθεση για το έτος 2022, ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για νέα μέλη.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έχουν άτομα ηλικίας 16-30 ετών, που ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από 10/01/2022 έως 23/01/2022 23:59 .

Την υποβολή αιτήσεων, θα ακολουθήσει η διεξαγωγή workshop. Η συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα workshop αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης.

Συνολικά θα προκύψουν από την κλήρωση 19 τακτικά και 49 αναπληρωματικά μέλη.

Φόρμα Αιτήσεων: https://bit.ly/3f1dKHG

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης : https://kedith.gr/symvoulio-neon/

Ανακοινώσεις θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων στη σελίδα μας :https://www.facebook.com/youthcouncilthess

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Αντιδημαρχίας Παιδείας και της Αντιδημαρχίας Νεολαίας.

Share it!